BLOG: Klanten helpen keuzes te maken

14-02-2017, door Michel van Overbeek

 

Michel van Overbeek is Commercieel Directeur voor de Lucrasoft ICT Groep en houdt de voor jou relevante ontwikkelingen in de gaten. Voor onze Online afdeling schreef hij een reeks blogs over kansen voor retailers.

 

 


 

Blog: Klanten helpen de juiste keuzes te maken

“Kan ik u misschien ergens mee van dienst zijn?......”

“Nee dank u wel, ik kijk gewoon even rond!”

Vertaald: “Kan ik u wat verkopen?...........”

“Nee, ga alsjeblieft weg! ik weet nog niet wat ik wil.

Wat ik wel weet is dat ik NIET teveel wil betalen!”

 

Consumenten hebben steeds minder vertrouwen in de objectiviteit van de verkoper en dat is een zorgwekkende ontwikkeling, maar vormt ook een uitdaging. Retailers moeten dit vertrouwen zien te herstellen en meerwaarde creëren ten opzichte van het internet, bijvoorbeeld door de inzet van keuzehulpen.

 

Besluiten maken

Hoe complexer de beslissing van de consument is bij het doen van een aankoop, hoe meer betrokken hij is en hoe meer stappen er zijn in het besluitvormingsproces. In het algemeen kunnen we zes fases onderscheiden die de consument doorloopt binnen het aankoopproces. De consument begint bij het bewust worden van een behoefte. Daarna volgt het zoeken naar informatie en evaluatie van alternatieven. Vervolgens maakt de consument de beslissing het product te kopen en volgt de daadwerkelijke transactie en evaluatie na aankoop.

 

Vroeger was alles makkelijker

Nog niet zo lang geleden was het keuzeaanbod een stuk beperkter. Wanneer je behoefte aan een product had, ging je naar de winkel en kon je het product met alle zintuigen ervaren. Door toename in het aanbod, de overload aan informatie en de druk op de retailer om te converteren, is het vergaren van de juiste informatie en de evaluatie van alternatieven een stuk lastiger geworden. Zo is er bij de consument een diffuus beeld ontstaan.

 

Vertrouwen in de retailer

Vertrouwen in de retailer is tot de dag van vandaag een belangrijke voorwaarde om een koop tot stand te brengen, evenals het controleren of het fysieke product voldoet aan de verwachtingen van de klant. De juiste kwaliteit tegen de juiste prijs is ook een belangrijk argument om een product wel of niet te kopen.

De consument heeft niet alleen vertrouwen nodig in de retailer als het om levering gaat, ook moet hij erop vertrouwen dat de retailer de juiste informatie verschaft en het product tegen een juiste prijs aanbiedt. Dit kan voor de nodige twijfel zorgen bij de consument.

Tegenwoordig kan de consument producten steeds vaker alleen digitaal beoordelen. De consument is daarom steeds vaker op zoek naar andere wegen om tot de juiste keuze te komen. Je hoeft geen deskundige te zijn om in te zien dat internet een zeer belangrijke rol speelt tijdens dit proces.

 

 

 Heeft u een keuze kunnen maken?

 

Kans voor de retailer

De kans voor de retailer ligt in het contactmoment. Keuzehulpen maken het voor de consument mogelijk om thuis of in de winkel informatie op een laagdrempelige manier te vergaren en complexe aankopen minder complex te maken. Keuzehulpen kunnen zowel online als in-store een bepalende rol spelen. Wanneer de consument al duidelijk voor ogen heeft hoe de retailer kan voorzien in zijn behoefte, is de weg naar een winkelier sneller gemaakt. De focus ligt dan op het maken van de aankoopbeslissing in plaats van het vergaren van informatie en het vergelijken van alternatieven.

 

Wat zijn keuzehulpen?

Keuzehulpen zijn kleine workflow-processen die klanten begeleiden bij de aanschaf van het juiste product. Ze geven aan de hand van een vastomlijnd stappenplan de consument handvatten om de besluitvorming omtrent de aanschaf, het gebruik en afdanken van producten op een effectieve manier in de praktijk te brengen. De uitkomsten van de keuzehulpen zijn triggers voor de consument en retailer om de koop op de juiste gronden te baseren en tot een transactie te komen.

 

Retail Revival keuzehulpen

De keuzehulpen van Retail Revival geven retailers handvatten om de consument te bedienen in de fase van informatievergaring en betrekken de winkelier op het juiste moment in het koopproces. Omdat er op basis van een gedegen stappenplan tot een keuze is gekomen, zal de klant achter zijn besluit blijven staan en zal twijfel achteraf tot een minimum worden beperkt. Dagelijks zien wij hoe de keuzehulpen met succes worden ontwikkeld en gebruikt. De waardevolle inzichten en ervaring die wij hebben opgedaan, vormen vandaag de basis van best practices voor retailend Nederland.

 

Retail Revival: hart voor IT, hart voor Retail!

 

 

Contact

Voordat we aan de slag gaan, willen we je beter leren kennen.

Want als we weten wie je bent, kunnen we je ook het beste helpen.


Html is helaas niet toegestaan.

© Lucrasoft ICT Groep 2017 | De Zelling 8 Hendrik Ido Ambacht | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden